Regulamin

1) Sklep internetowy sendsport.net prowadzi SENDSPORT. PL Karol Kossakowski, z siedzibą w Wysokiem Mazowieckim, przy ul. Leśnej 8. Posiada wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 7330.30.2014, dokonany 01.06.2014 w Wysokiem Mazowieckim.

2) Domniemuje się, że Użytkownik, składając zamówienie zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

3) Zamówienia można składać codziennie, 24 godziny na dobę.

4) Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach sklepowych.

5) Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".

6) Po złożeniu zamówienia przez Użytkownika otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu sendpsort.net potwierdzającą przyjęte zamówienie. Sendsport.net zastrzega sobie również możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

7) Sendsport.net w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.  

8) Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.

9) W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia.

10) Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego sendsport.net wyrażone są w Euro, dolarach amerykańskich oraz złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

11) Sendsport.net zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

12) Sendsport.net zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.

13) Maksymalny czas realizacji zamówienia (do wysłania przesyłki do Użytkownika) wynosi 10 dni (dla publikacji na zamówienie do 40 dni). Wszystkie informacje o czasie realizacji zamówienia podane są w kartach poszczególnych produktów. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy.

14) Sendsport.net pobiera opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do klienta. Wszystkie informacje dotyczące wysokości kosztów przesyłki podane są w trakcie procesu zamawiania i zależą do formy przesyłki oraz firmy spedycyjnej wybranej przez klienta.

15) Sendsport.net może w ramach promocji zawiesić pobieranie zryczałtowanej opłaty za przesyłkę, umieszczając uprzednio stosowną informację.

16) Sendsport.net każdą transakcję potwierdza wystawionym rachunkiem w walucie EUR lub USD oraz PLN, a także paragonem w PLN. Kwota paragonu w PLN będzie w razie potrzeby przeliczona z EUR lub USD.

17) Płatność za zamówiony towar może nastąpić kartą płatniczą, przelewem na konto firmy lub przy odbiorze (ostatnia możliwość tylko na terytorium Polski)

18) W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania ostatniego elementu danego zamówienia, chyba, że strony postanowią inaczej.

19) Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

20) W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z sendsport.net za pomocą poczty elektronicznej bądź telefonicznie.

21) Zgodnie z Ustawą z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny można zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko w przypadku, jeżeli produkt nie jest zniszczony, kopiowany lub w żaden sposób użytkowany. Zwroty prosimy kierować na adres Sendsport.PL, ul. Leśna 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie z dopiskiem "zwrot".

22) W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisu Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

23) Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności.

Twój koszyk jest pusty
e-mail:
napisz do nas
fax:

pixel